Creatieve oplossingen in multimedia

Met een opleiding in de (visuele) culturele antroplogie en sinds de kinderjaren affiniteit met computers hebben de oprichters van Designserver zich in de jaren '90 gespecialiseerd in het bouwen van multimedia applicaties en websites.

Naast het bieden van passende technische oplossingen (veelal door te kiezen voor open source software) onderscheiden wij ons door de hoge mate van betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en hun projecten. Designserver voert niet alleen projecten uit, we helpen onze klanten bij het opzetten en uitbouwen van hun digitale activiteiten.

Designserver bouwt websites en indien gewenst hosten en beheren we deze sites op onze servers in het datacentrum van KPN/XS4ALL. Daarnaast beheersen wij diverse technologieën, scripttalen en software programma's op het gebied van databases, audio- en video-editing, authoring en DVD-productie.

Voor de vormgeving werken we samen met vormgevers uit ons netwerk, of met de vormgever die door de opdrachtgever wordt aangesteld. Samen werken wij dan het concept van de site of het multimedia project uit.
Het hele productietraject kan door ons beheerd worden, maar het komt ook voor dat wij als technische partner aanschuiven bij een externe producent.

Veel van de projecten die wij realiseren worden door de opdrachtgever zelf onderhouden. Wij leveren dan een handleiding en geven instructie hoe bijvoorbeeld de site te onderhouden is.

Wordt de site op onze servers gehost, dan leveren wij ook systeembeheer en zorgen voor de updates van de applicatie(s). En mocht de opdrachtgever ook na oplevering een beroep ons willen doen voor het 'webmasteren' van de site, dan kan dat. In dergelijke gevallen stellen we een Service Level Agreement (SLA) op waarin de afspraken en kosten duidelijk zijn vastgelegd.

Talen/applicaties: HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript, XML, XSL/XSLt, Xpath/Xquery, Adobe Director (Lingo), Flash (Actionscript), eXist-db

Toepassingen: websites, content management systems (CMS), customer relationship management (CRM), database-applicaties, e-learning, e-commerce, HTML-mailings en -nieuwsbrieven, social media, online video editing, DVD-authoring

OS: Linux (server & desktop), Windows (desktop)

Additional information

eigen projecten