IMISCOE

IMISCOE is een Europees netwerk van onderzoeksinstellingen op het gebied van migratie en integratie.

Het IMISCOE-netwerk is de afgelopen jaren sterk gegroeid en wij hebben de organisatie bijgestaan met oplossingen om goed met deze groei om te gaan. Zo maakt IMISCOE gebruik van  CIVI-CRM en DocMan.

Ook de website groeit nu mee. Samen met Studio Parkers maken we een compleet nieuwe website. Daarin zullen ook steeds meer bijdragen uit het netwerk en multimediaproducties een plaats krijgen.

opdrachtgever: IMISCOE

verwachte oplevering: 2020

url: www.imiscoe.org

vormgeving: Studio Parkers