EuMIGS

EuMIGS is een netwerk van master-programma's in migratiestudies in zeven Europese landen.

Alle partnerinstituten zijn lid van IMISCOE waar we al eerder een site voor maakten. We werken aan een site losjes gebaseerd op de IMISCOE-site.

url: eumigs.eu

opdrachtgever: IMISCOE / EuMIGS

jaar: 2017