Wonderwel Projecten

De projecten van Wonderwel zijn avontuurlijk, nodigen uit tot meedoen, roepen verwondering op, gaan terug naar de oorsprong en richten zich op de toekomst.

De bestaande sympathieke website van Hans Wilschut hebben we voorzien van een Wordpress CMS. De site biedt een overzicht van alle projecten van Hans die altijd te maken hebben met de afhankelijkheid van mensen van hun omgeving en van de natuur. Vaak komt het neer op het koppelen van maatschappelijke thema's aan recreatieve mogelijkheden.

Bij sommige van Hans' projecten, zoals bijvoorbeeld boerderij-educatie, zijn wij ook weer betrokken.

url: wonderwelprojecten.nl

jaar: 2009

vormgeving: Rianne van Duin

Additional information